Wśród wielu miast w Polsce, Kraków wyróżnia się zarówno w obszarze kultury i akademickim, ale również na wielu innych obszarach. Zaczyna być obszarem otwartym do mieszkania. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w niedawnych latach sprawiają, że