Synonimem komfortu są dla większości hotele proponujące usługi na najwyższym poziomie. Przepych są jednak w coraz mniejszym stopniu ostentacyjne. Ekskluzywność danego hotelu można opisać w sposób elegancki, choć dla ludzi spoza elitarnego kręgu dyskretny. Hotel o podwyższonym