Jako maluchom bez trudu jest nam ufać w to, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. To przykre życie temperuje tę wiarę, utwierdzając nas w mniemaniu zupełnie przeciwnym. A szkoda, bowiem faktycznie wiele rzeczy wolno załatwić dzięki temu, że