W dzisiejszym swiecie, gdy prawie każdy skrawek gruntów wykorzystujemy by budować domy, mieszkania czy hale produkcyjne, zieleń odgrywa coraz większą rolę. Szukamy więc ogrodów, w których będziemy mogli odpoczywać, a także obcować z naturą. Często powstają skwery,